ULUSLARARASI SEYYİD BURHANEDDİN HZ. SEMPOZYUMU

Türk Kadınları Kültür Derneği (TÜRKKAD)İstanbul Şubesi, Hz. Mevlana'nın hocası Seyyid-i Sırdan Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi hazretlerinin fikirlerinin daha iyi anlaşılması ve günümüz insanıyla buluşturulması amacıyla 30 Eylül 2011 tarihinde uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

Bireylerin hafızası olduğu gibi toplumların da hafızası vardır. Bu hafızanın önemli unsurlarından biri simgeleşen tarihsel manevi figürlerdir. Mevlânâ gibi birini yetiştirmek suretiyle tasavvuf tarihi için olduğu kadar Kayseri için de önemli olan bu manevi figürlerden birisi Seyyid Burhaneddin Muhakkık Tirmizi’dir. Ondan nakledilen şu sözler onun Mevlânâ üzerindeki etkisine ve manevi derecesine işaret bakımından önemlidir.

“Hocam’dan bana iki güzel  şey erişti: Hal ve kâl. Halimi Şeyh Selahaddin’e kâlimi (sözümü) de Mevlânâ’ya verdim.”

“Kim bana hürmet etmiyorsa beni tanımıyor demektir”

Tasavvuf tarihi bakımından önemine rağmen şunu belirtmek gerekir ki Kayseri’nin manevi mimarlarından olan Seyyid Burhaneddin hakkında bugüne kadar yapılan çalışmalar yeterli düzeyde değildir. Seyyid Burhaneddin’in fikirlerinin daha iyi anlaşılması ve günümüz insanıyla buluşturulması amacıyla 30 Eylül 2011 tarihinde konuyla ilgili çalışmaları bulunan yerli ve yabancı akademisyen ve araştırmacıların katılımıyla Uluslar arası bir sempozyum tertip edilecektir. Sempozyumla ilgili takvim ve diğer bilgiler aşağıdadır.

SEMPOZYUM KATILIM ESASLARI
1. Sempozyum dili Türkçe, İngilizce ve Farsça’dır.
2. Katılımcılar tebliğ başlığı ve özeti ile birlikte iletişim bilgileri ve özgeçmişlerini de göndermelidirler.
4. Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 300 kelimeyi aşmamalıdır.
5. Tebliğ başlıkları ve özetleri e-mail, faks ya da posta aracılığıyla gönderilebilir.
8. Sempozyum için yol ve konaklama masrafları tarafımızca karşılanacaktır.

SEMPOZYUM TAKVİMİ

Başvuru ve Bildiri Başlıklarının Gönderilmesi:  15 Mart 2011
Bildiri Özetlerinin Gönderilmesi: 15 Mayıs 2011
Kabul Edilen Bildirilerin Geri Bildirimi: 15 Haziran 2011  
Bildiri Metinlerinin Son Teslim Tarihi: 15 Temmuz 2011
Sempozyum tarihi:  30 Eylül Cuma- 1 Ekim Cumartesi 2011
MUHTEMEL KONULAR

Hayatı, Çevresi ve Dönemi
Dönemin Sosyal, Siyasi, Tasavvufî ve Diğer kültürel özellikleri
Tirmiz ve Belh Şehirlerinin Kültürel ve Tasavvufî Durumu
Seyyid Burhaneddin Döneminde Kayseri’de Kültürel ve Tasavvufî Durum
Seyyid Burhaneddin Türbesi (Tarihi, Mimarisi, Vakfiyeleri)
Seyyid Burhaneddin’in Alidağdaki Halvethanesi (Tarihi ve Mevcut durumu)
Seyyid Burhanettin’in Etkilendiği ve Etkilediği Şahıslar
Seyyid Burhaneddin ve Kübrevîlik
Seyyid Burhaneddin ve Bahâeddin Veled
Seyyid Burhaneddin ve Şems-i Tebrîzî
Seyyid Burhaneddin ve Mevlana
Seyyid Burhaneddin’in Dönemin İlim Adamlarıyla ve Devlet Ricâliyle İlişkileri
Eseri Maarif
Tasavvufta Maarif ve Makâlât Yazma Geleneği ve Seyyid Burhaneddin’in Maârif’i (Bahauddin Veled, Şems-i Tebrizi ve Sultan Veledin Eserleriyle Mukayese)
Maârif’in Nüshaları ve Baskıları
Maârif üzerine şekil ve içerik incelemeleri
Maârif’teki şiirler ve Şiire Bakışı
Maârif ve Mesnevî Üzerinde Yapılacak Mukayeseli Çalışmalar
Hint alt kıtasında Maârif geleneği ve Seyyid Burhaneddin ile ilgili Yazma Eserler
Seyyid Burhaneddin ve Tasavvuf  
Varlık Anlayışı
Seyr ü Sülûk Anlayışı
İnsan Anlayışı
Seyyid Burhanettin’e göre Zühd ve Çile
Seyyid Burhaneddin’in Ayetlere Getirdiği İşârî Yorumlar
SEMPOZYUMU DÜZENLEYEN KURUMLAR

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ
TÜRKKAD İSTANBUL ŞUBESİ
KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 
SEYYİD BURHANEDDİN HZ. DERNEĞİ

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. M. Zeki Duman (E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı)

Sempozyum Düzenleme Kurulu Üyeleri

Doç. Dr. Ramazan Ertürk (E. Ü. İlahiyat Fakültesi Dekan Yrd.)
Cemalnur Sargut (Türkkad İstanbul Şubesi Başkanı)
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı (İsim netleştirilecek)
Ekrem Korkmaz (Seyyid Burhaneddin Hz. Derneği Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. M. Mustafa Çakmaklıoğlu (E. Ü. Tasavvuf Anabilim Dalı Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük (E. Ü. Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi)
Sempozyum Bilim Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mustafa Tahralı
Prof. Dr. M. Erol Kılıç
Prof. Dr. Mustafa Kara
Prof. Dr. Ethem Cebecioğlu
Prof Dr. Turan Koç
Prof. Dr. H. Kamil Yılmaz
Prof. Dr. Adnan Karaismailoğlu
Prof. Dr. Mustafa Aşkar
Prof. Dr. Dilaver Dürer
Prof. Dr. Kadir Özköse
Prof. Dr. Reşat Öngören
Prof. Dr. Bilal Kemikli
Doç. Dr. Hülya Küçük
Muhsin İlyas Subaşı 
Mehmet Çayırdağ
Ali Yaren 
Doç. Dr. Ali Çavuşoğlu
Yrd. Doç. Dr. Sezai Küçük
DANIŞMA KURULU 

Prof. Dr. M. Zeki Duman
Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç
Cemalnur Sargut (Araştırmacı/Yazar)
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Çakmaklıoğlu
Yrd. Doç. Dr. Osman Nuri Küçük

İLETİŞİM:
istanbul@turkkad.org
tel: 0216 359 4091
faks: 0216 359 4092

TÜRKKAD - İstanbul, Bağdat Cad. Güzel Sok. Bilkan Apt. A-Blok No:11 Dai:2

Selamiçeşme, Kadıköy, İstanbul

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90