Abdurrahman ALTUNTAŞ

Anabilim Dalı Bşk.
Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ
Dahili Tel: 1907

Kişisel Bilgiler

1. Adı Soyadı: Abdurrahman ALTUNTAŞ

2. Doğum Tarihi: 1975

3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr.

4. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

İlahiyat

Ankara Üniversitesi

2000

Y. Lisans

Temel İslam Bilimleri/ Tefsir

Ankara Üniversitesi

2004

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Temel İslam Bilimleri/ Tefsir

Ankara Üniversitesi

2009

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı  ve Tez Danışmanı : Celaleyn Tefsiri ve Metodu, Danışman: Prof. Dr. Şevki SAKA

Doktora Tez Başlığı  ve Danışmanı : Kur’an’da Temel Siyasi Kavramlar, Danışman: Prof Dr. İdris ŞENGÜL.

5. Akademik Unvanlar:

Yardımcı Doçent        Tefsir                          Gümüşhane Üniversitesi        2011-

 

6. Eserler:      

6.1. Tezler

1. Altuntaş, Abdurrahman, Celâleyn Tefsîri ve Metodu, Yüksek Lisans Tezi, Danışman:Prof. Dr. Şevki Saka, Ankara, 2004, X-134 s.

2. Altuntaş, Abdurrahman, Kur’an’da Temel Siyasi Kavramlar, Doktora Tezi, Danışman: Prof. Dr. İdris Şengül, Ankara, 2009, IIIV-218 s.

 

6.2. Kitaplar

1. Altuntaş, Abdurrahman, Kur'an'da Temel Siyasi Kavramlar, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları - 21, İstanbul , 2013

 

6.3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.  Altuntaş, Abdurrahman, Hak Dini Kur’an Dili Tefsiri’nde Şȗra Kavramının Ele Alınışı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 1, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 245-264.

2. Altuntaş, Abdurrahman, Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi'nin Tefsir Anlayışı, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl: 3, Cilt: 3, Sayı: 5, s. 53-70

3. Altuntaş, Abdurrahman, Hasan Basri Çantay'ın "Kur'ân-ı Hakîm ve Meâl-i Kerîm" Adlı Eserinin Başka Meâllerle Mukayesesi, Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Gümüşhane 2015 Yıl: 4 Cilt: 4 Sayı: 7 s. 17-34

 

 

6.4. Ulusal Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Altuntaş, Abdurrahman, “Kulluk Bilinci”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Ağustos 2010, sayı: 136, s. 21-22.

2. Altuntaş, Abdurrahman, “Rahmet Deryasına Dalmak: Dua”, Avrupa Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2011, sayı: 150, s. 17-20.

 

6.5 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Çeviri Makaleler

1. Mir, Mustansır, Kur'an'da Diyalog, çev: Abdurrahman Altuntaş, Gümüşhane Üniversitesi Dergisi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:5, s. 214-235


6.6. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:


1. Altuntaş, Abdurrahman, Ashab-ı Kehf Olayının Psikolojik ve Metafizik Dokusu, Uluslararası Eshab-ı Kehf Sempozyumu, Kahramanmaraş 2012.

2.Altuntaş, Abdurrahman, Hz. Peygamber ve Sahabe Döneminde Tefsir, Uluslararası İslami İlimlerin Teşekkülü ve İslami İlimlerarası İlişkiler Sempozyumu, Bişkek, 28-30 Nisan 2014

 

6.7. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler


1. Altuntaş, Abdurrahman, Hasan Basri Çantay'ın Meali ile Diğer Bazı Mealler ( Elmalılı Hamdi Yazır, Ömer Rıza Doğrul, Diyanet Vakıf, Salih Akdemir, Mustafa Öztürk, Yaşar Nuri Öztürk ) Arasındaki Farklı Tercüme Tekniklerinin İncelenmesi, Vefatının 50. Yılında Hasan Basri Çantay Sempozyumu, Balıkesir, 19-21 Eylül 2014

6.8. Atıflar

1. Ünver, Mustafa, Tefsir'de Öteki Celaleynde İsrailiyyat, Sidre, Samsun 2008, Altuntaş, Abdurrahman, Celaleyn Tefsiri ve Metodu, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, AÜSBE, Ankara 2004, s. 23, 49-50, 51-59, 60-99'a atıf.

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90