Ali KUZUDİŞLİ

Dekan Yardımcısı
Doç. Dr. Ali KUZUDİŞLİ
Dahili Tel: 6519

                                                                                  
                                                            ÖZGEÇMİŞ        
        ALİ KUZUDİŞLİ            
            YÜKSEKÖĞRETİM KURULU        
        DOÇENT            
            15.11.2014        
                                                                   
                                                                   
                                                                                   
        Adres    :    Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fak. Bağlarbaşı Gümüşhane        
                           
        Telefon    :    4562337425-1500                        
        E-posta    :    kuzudisliali@hotmail.com                        
        Doğum Tarihi    :    01.04.1968                        
        Faks    :                                        
        Kadro Yeri    :    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI/        
                           
        Görev Yeri    :            
                           
                                                                                   
            Öğrenim Bilgisi                                
                                                                                   
                       
                                                                                   
            Doktora        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ            
                    SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DR)            
            1997-2004                    
                                                                                   
                       
                                                                                   
            Yüksek Lisans-Tezli        DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ            
                    SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (YL)            
            1994-1997                    
                                                                                   
                       
                                                                                   
            Lisans-Anadal        NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ            
                    İLAHİYAT FAKÜLTESİ/İLAHİYAT PR.            
            1986-1991                    
                                                                                   
                                                                                   
            Akademik Ünvanlar                                            
                           
            YARDIMCI DOÇENT    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ/TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ/HADİS ANABİLİM DALI                
            2011-2014                    
                                                                                   
                           
            DOÇENT    GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ/İLAHİYAT FAKÜLTESİ                
            2014                    
                                                                                   
                                                                                   
            Yabancı Dil Bilgisi                                        
                                                                                   
            İngilizce    ÜDS,   2000  (Güz),  Puan: 62,5    
                               
                                                                                   
            Arapça    KPDS,   1992  (Güz),  Puan: 81    
                               
                                                                                   
                                                                                   
            Üak Temel Alan                                                
                                                                                   
                                                                                   
                                                                    1        
                                                           
                                                           
        Temel Alan    :    İlahiyat Temel Alanı                
        Bilim Alanı    :    İlahiyat                
                    Anahtar Kelime 1 : Hadis                
                                                           
                                                           
                                                           
        Eserler                                        
                                                           
        Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)            
                                                           
        1.    KUZUDİŞLİ ALİ (2012).  Ka’bu’l-Ahbâr’ın Karısının İki Oğlu ve Rivayetlerinin İsrailiyatla İlişkisi.  Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 31(2), 167-196.            
                                                           
        2.    KUZUDİŞLİ ALİ (2012).  Halâvetü’l-Îmân Terkibinin Yer Aldığı Rivayetlerin Yapısal Analizi.  Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , 35(1), 167-196.            
                                                           
        3.    KUZUDİŞLİ ALİ (2009).  Rivayetlerin Yapısal Yönden Analizlerine Giriş: İbn Sayyad ile İlgili Rivayetler Üzerine Yöntem Uygulaması.  Journal of Hadith Studies, 7(2), 85-128.            
                                                           
                                                           
        Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler            
                                                           
        1.    KUZUDİŞLİ ALİ (2014).  Bir Bedevinin Mescide Bevletmesiyle İlgili Rivayetlerin Yapısal Formlarına Genel Bakış.  Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3(6), 1-18.            
                                                           
        2.    KUZUDİŞLİ ALİ (2013).  Fazlur Rahman'ın Sünnet Yorumu.  Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Akademik Dergisi, 1(2), 121-140.            
                                                           
        3.    KUZUDİŞLİ ALİ (2012).  el-Kütübden İsrailiyata Bir Kavramın Tarihsel Yolculuğu.  Cumhuriyet Üniverstesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(1), 131-164.            
                                                           
        4.    KUZUDİŞLİ ALİ (1998).  Fazlur Rahman'ın Vahiyle İlgili Görüşleri ve Bu Görüşlerin Tenkidi.  İslami Araştırmalar Dergisi, 1(2), 139-148.            
                                                           
                                                           
        Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :            
        Tam metin bildiri                            
        1.    KUZUDİŞLİ ALİ (2011).  Rivayetlerde Sarmal Özellik.  X. Hadis Meclisi Uluslararası İhtisas Toplantısı            
                                                           
        2.    KUZUDİŞLİ ALİ (2014).  Fight Against Poverty from The Islamic Point of View: The Wealth Disribution and Share.  ICIBE Predicting the Road Map to End Poverty            
                       
                                                           
        3.    KUZUDİŞLİ ALİ (2012).  Şiddetin Önlenmesinde Çatışma Yönetimi Tekniklerinin Kullanılması.  Farklı Türleriyle Şiddet ve Şiddeti Önlemeye Yönelik Alternatif Çözümler, 53-72.            
                       
                                                           
        4.    KUZUDİŞLİ ALİ (2013).  Çevre Bilincinin Gelişmesine Dinin Katkısı ve İslam’ın Çevre Duyarlılığıyla Eşleştirilebilecek Temel Öğretileri.  Uluslararası Katılımlı Çevre Sempozyumu            
                       
                                                           
        5.    KUZUDİŞLİ ALİ (2013).  Religious Education and Cyberspace.  Uluslarası Küreselleşme Sürecinde Din Eğitimi Sempozyumu            
                       
                                                           
        6.    KUZUDİŞLİ ALİ (2013).  Râmuzu'l-Ehâdis ve Nevadir Hadislerin Dayanılmaz Çekiciliği.  I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu, 513-520.            
                       
                                                           
        7.    KUZUDİŞLİ ALİ (2014).  Kalıcı Barış İçin Barış Eğitiminin Amaçlarını Yeniden Düşünmek.  I. Uluslararası Öncü Öğretmenler Zirvesi Barış Eğitimi            
                       
                                                           
                                                           
        Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler        
                                                           
            Bilimsel Kitap                        
                                                           
        1.        Rivayetlerde Sarmal Özellik (2012)., KUZUDİŞLİ ALİ,  Tibyan YayıncılıkTibyan Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 274, ISBN:978-605-4638-04-8, Türkçe        
                                                           
        2.        Fazlur Rahman ile Sünnet Tartışmaları (2004)., KUZUDİŞLİ ALİ,  Tibyan YayıncılıkTibyan Yayıncılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 199, ISBN:975986853-9, Türkçe        
                                                           
                                                           
                                            2    
                                                                                   
                                                                                   
                    Ders Kitabı                                    
                                                                                   
        3.        Ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğrenci Çalışma Defteri 5-8. Sınıflar (2013)., Ali Kuzudişli, Osman Ay, Üzeyir Yıldırım,  Yeni Çizgi YayınlarıYeni Çizgi Yayınları, ISBN:975-7131-12-2, Türkçe        
                                                                                   
        4.        Yeni Programa göre İlköğretim Okulları için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4-8 sınıflar (2001)., Ali Kuzudişli, Ali Bayram Tetik, Mevlüt Aydın, Mustafa Akman,  Doğa YayınlarıDoğa Yayınları, Basım         
                                                                                   
                                                                                   
        Editörlük                                            
                                                                                   
        1.                                                                    
            I. Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevi Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Kitap, Editör, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları-11.07.2014                
                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
        Üyelikler                                                    
        Üye                                                    
                                                                                   
                       
            İlahiyat Fakültesi Kurulu  , 2013            
                                                                                   
                       
            G.Ü. Kütüphane ve Dökümantasyon Daire Bşk.  , 2012-            
                                                                                   
                       
            G.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu  , 2012            
                                                                                   
                                                                                   
                                                                                   
        Dersler    * Son 3 Yılın verilen ders bilgisine yer verilmiştir.            Öğrenim Dili    Ders Saati                    
        2013-2014                                                        
                Hazırlık                                                
                                                        Arapça    4                    
                Arapça İmla                            
                                               
                                   
                                                        Türkçe    2                    
                Hadis Tarihi                            
                                               
                                   
                                                        Türkçe    3                    
                Hadis Edebiyatı I                            
                                               
                                   
                                                        Türkçe    3                    
                Hadiste Görülen İhtilaflar                            
                                               
                                   
        2012-2013                                                        
                Lisans                                                
                                                        Türkçe    3                    
                Hadis I                            
                                               
                                   
                                                        Türkçe    2                    
                Hadis Usulü                            
                                               
                                   
                                                        Türkçe    2                    
                Hadis Tarihi                            
                                               
                                   
                                                                                   
                                                                                   
                                                                3    
 

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90