Ferdi KİREMİTÇİ

Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı ABD Başkanı
Yrd. Doç. Dr. Ferdi KİREMİTÇİ
Dahili Tel: 1875

Eğitim Bilgileri

DERECE

BÖLÜM (PROGRAM)

ÜNİVERSİTE

YIL

Lisans

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

2003

Y. Lisans

---

---

---

Doktora

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

Atatürk Üniversitesi

2009

Çalışma Alanları

Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Türk-İslam Edebiyatı

Verdiği Dersler

Türk Dili, Türk-İslam Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi

Bulunduğu Görevler

AKADEMİK

Yrd. Doç. Dr. (Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. Türk-İslam Edebiyatı ABD.) 2011-

İDARİ

Bölüm Başkanı (Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. İslam Sanatları ve Tarihi Bölümü) 2011-2012

Bölüm Başkan Yrd. (Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. Türk-İslam Edebiyatı ABD.) 2012-

Anabilim Dalı Başkanı (Gümüşhane Üni. İlahiyat Fak. Türk-İslam Edebiyatı ABD.) 2011-

Yayın Hakemliği

Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Hakemlik Sayısı:1

Yayınlar

Uluslararası Makaleler

1. 19. Yüzyıl Klasık Şairlerimizden Muhammed Şerîfî’nın Dürr-i Manzûm Adlı Menakıpnamesi, Turkish Studies, cilt:8, sayı:4, 969-1032, 2013.

2. Klasik Türk Edebiyatında Öğretici Mensur Eserleri Nazma Aktarma Çalısmaları ve Sâdıkî’nin Manzum Akaid-nâme Örnegi, Turkish studies, cilt:7, sayı:1, 1501-1539, 2012.

3. Sultan II. Osman ve Şiiri (Doç. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ ile birlikye), EJOS-Electronic Journal of Oriental Studies, sayı:7, 1-20, 2004.

 

Ulusal Makaleler

1. Erzurumlu Muhammed Şerîfî ve Pend-i Gülistan Mesnevisi, Beyazsehir Palandöken, sayı:7, 34-39, 2013.

 

Uluslararası Bildiriler

1. Dinî-Edebî Bir Tür Olan ‘Şemail’ Bağlamında Ahmed Ziyâüddîn Gümüşhânevî (Tam metin bildiri), Uluslararası Ahmed Ziyaüddin Gümüşhanevî Sempozyumu, 03.09.2013-05.10.2013, GÜMÜŞHANE.

 

2. Alvarlı Efe Dîvânı’ndaki Gazellerin Edebî Sanatlar Açısından Estetik Değeri (Tam metin bildiri),

Hâce Muhammed Lutfî Sempozyumu, 25.04.2013-26.04.2013, ERZURUM.

 

3. Osmanlı Edebiyatında Düşünce Ağırlıklı/Öğretici Eserler: Bir Tasnif Denemesi (Tam Metin Bildiri), Osmanlı Bilim ve Düşünce Tarihi Sempozyumu, 08.05.2014-10.05.2014, GÜMÜŞHANE.

 

Ulusal Bildiriler

1. Nâbî Dîvânı’nda Esmâ-i Hüsnâ Bağlamında Allâh Kavramı (Tam metin bildiri), (Prof. Dr. Muhsin KALKIŞIM ile birlikte),Vefatının 300. Yılında Şâir Nâbî Sempozyumu, 07.12.2012-08.12.2012, ŞANLIURFA.

 

2. Muhammed Şerifî ve Pend-i Gülistan Mesnevisi (Tam metin bildiri), Geçmisten Gelecege Yusufeli Sempozyumu, ARTVİN-YUSUFELİ.

 

Ansiklopedi Maddesi

1. “Şerîfî, Muhammed” Mad., Türk Edebıyatı İsimler Sözlüğü, Ahmet Yesevi Üniversitesi, 2013.

 

Kitap Bölümü

1. “Divan Sahibi Fransız Çocuk: Charles Verne / Hayatı, Edebi Kişiligi, Divanı” (Doç. Dr. Serhan ALKAN İSPİRLİ ile birlikte), Divan-ı Verne (İnceleme-Metin), Salkımsögüt Yay., Erzurum 2009, s. 15-24.

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90