Fikri GÜNEY

Yrd. Doç. Dr. Fikri GÜNEY
Dahili Tel: 1918

Kişisel Sayfa

1.  Adı Soyadı :  Fikri GÜNEY

2.  Doğum Tarihi :  1964

3.  Unvanı :  Yrd. Doç. Dr.

4.  Öğrenim Durumu :  Doktora

 

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans

Arap Dili

Internatıonal Islamıc University

1991

Y. Lisans

Sosyal Bilimler Enst.

Uludağ Üniversitesi

1994

Doktora

Sosyal Bilimler Enst.

Atatürk Üniversitesi

2011

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Danışmanı: Ebû Ca’fer en-Nahhâs ve Me ‘âni’l-Kur’ân’ı, Danışman: Doç.Dr. Ahmet Bulut

Doktora Tez Başlığı ve Danışmanı:Sa’leb, hayatı, eserleri ve dilciliği, Danışman: Prof.Dr. İbrahim Yılmaz

 

5. Akademik Unvanlar        

 Yardımcı Doçent                Arap Dili ve Belagati        Gümüşhane Üniv. İlah. Fak.          2011

6. Yayınlar

1.Sığınılacak Dualar “el-Hısnu’l-Hasîn” (Arapçadan tercüme) 1996 Alper Kitabevi ve Yayınevi.

2.İslamın Kadına verdiği değer – Dizgi ve Redaksiyon- 1996 Alper Kitabevi ve Yayınevi.

3.Nefsin Dereceleri ve Cennetin Nimetleri –Dizgi ve Redaksiyon, Ayet ve Hadislerinin Tespiti, 1996.

7. İdari Görevler

Dekan Yardımcısı                  Gümüşhane Üniversitesi / İlahiyat Fakültesi              2012-

8. Verdiği Lisans düzeyindeki dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci Sayısı

Teorik

Uygulama

2011-2012

2012 - 2013

Güz

Arapça Sarf

 

40 

Arapça Nahiv

 

40 

İlkbahar

 

 

40 

Arapça Sarf 

 

40 

Arapca Nahiv

 

40

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90