Hızır HACIKELEŞOĞLU

Arş. Gör. Hızır HACIKELEŞOĞLU
1885

   Kişisel Sayfa

1. Adı Soyadı: Hızır HACIKELEŞOĞLU

2.Doğum Yeri ve Tarihi: TRABZON/OF-10/11/1990.

2. Ünvanı: Arş. Gör.

3. Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite/Kurum

Yıl

Lisans

İlahiyat

Atatürk Üniversitesi

2012

Yüksek Lisans

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Psikolojisi

Atatürk Üniversitesi

2015

Doktora

Felsefe ve Din Bilimleri / Din Psikolojisi

Atatürk Üniversitesi

2015-(devam ediyor)

 

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı: Of-Çaykara Bölgesi İslâm Âlimlerinin Din Anlayışı, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum, 2015.

4. Mesleki ve İdari Görevler:

4.1. MEB’e Bağlı Çeşitli İlk ve Ortaöğretim Okullarında Öğretmenlik (2012-2015)

4.2.Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editör Yardımcılığı (2017-devam ediyor)

5. Yayınlar:

5.1. Article in the International RefereeJournals / Uluslararası Hakemli Dergilerdeki Yayınlar:

5.1.1.   HACIKELEŞOĞLU, HIZIR (2016),  Of-Çaykara Bölgesi İslâm Âlimlerinin Din Anlayışı: Mehmet Rüştü Âşıkkutlu, Hasan Râmi Yavuz Ve Mustafa Cansız Örneği. Gümüşhane üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi. 5 (9), ss, 64-82

5.1.2. KARTOPU, SAFFET, HACIKELEŞOĞLU, HIZIR(2016),  Dindarlık Eğiliminin Kimlik Duygusu Kazanımındaki Rolü, Asos Journal, 4(29), 244-268.

5.2. Article İn The National Referee Journals / Ulusal Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

5.2.1.   HACIKELEŞOĞLU HIZIR (2015).  Öz yeterlilik, Kimlik Duygusu ve Dindarlık Eğilimi (Kitap Tanıtımı). Gümüşhane üniversitesi ilahiyat fakültesi dergisi, 4(8), 285-287.

5.3. Ulusal/Uluslararası Kongre ve Sempozyumlar

5.3.1.KARTOPU SAFFET, AKTAŞ HAMZA, HACIKELEŞOĞLU HIZIR (2016).  Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerine Göre Suçluluk Düzeylerinin İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği.  I.Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu 13-14-15 Ekim 2016 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3049476)

5.3.2.KARTOPU SAFFET, HACIKELEŞOĞLU HIZIR (2016).  Gençliğin Kimlik İnşasında Dinî Değerlerin Rolü: Gümüşhane Üniversitesi Örneği. Gençliğin Gelişimi Ve Problemleri Karşısında Din Görevlileri (7. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu Bildirileri - Sakarya 2016) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum) (Yayın No:3049382).

5.3.3.KARTOPU SAFFET, HACIKELEŞOĞLU, HIZIR, GEÇER, HARUN (2017). İmam-Hatip Liselerinde İnşâ Edilen Dinî Kimliğin Temel Nitelikleri: Sosyo Psikolojik Bir Değerlendirme (Geleceğin İnşâsında İmam Hatip Liseleri Sempozyumu – Malatya 2017) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum).

6. Diğer

6.1. Yabancı Dil:

Arapça (Intermediate)

İngilizce (2017 YDS: 76,25; 2017 YÖKDİL:86,25)

6.2. Kurs/Sertifikalar: 

- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası (Atatürk Üniversitesi)

- İSAM Yaz Araştırma ve Eğitim Destek Programı (YADEP) Sertifikası (2017)

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90