Fatih Özkan

Yrd. Doç. Dr. Fatih Özkan
1879

Eğitim

Lisans                                 : Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, 1997

                                            Lisans Tezi: Din–Kültür İlişkisi

 

Yüksek Lisans                  : Ankara Üniversitesi, Sos. Bil. Ens., Felsefe ve Din Bilimleri, 2000

                                         Yüksek Lisans Tezi: Alfred N. Whitehead’de Din-Bilim İlişkisi

 

Doktora                             : Ankara Üniversitesi, Sos. Bil. Ens., Felsefe ve Din Bilimleri, 2008

                                          Doktora Tezi: Duns Scotus’da İradecilik

Akademik Deneyim

Igdır Üniversitesi, IGDIR      

Felsefe ve Din Bilimleri ABD/Din Felsefesi Bilim Dalında Öğretim Üyesi               2009 – 2016

 

MEB, ANKARA                                                                                                                                       

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünde Eğitim Uzmanı                                                2000 – 2008

 

MEB, ANKARA

Dikmen Endüstri Meslek Lisesinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni              1998 – 2000

 

Akademik Faaliyetler

Igdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,   Editör                                                   2012 –2016                                                                                                       

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,   Editör                                                2013 – 2016                                                                                                                                                       

İlahiyat Araştırmaları Dergisi,   Editör Yardımcısı                                                    2014 – -                                                                                                        

Entelekya Logico-Metaphysical Review,   Editör Yardımcısı                                    2015 – -    

 

İdari Görevler

Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı               2009 - 2016

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı                                2012 - 2013

Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü                                            2013 - 2015  

 

 

Bilimsel Kurumlara üyelikler

Türk Felsefe Derneği                                                                                                      2006 – -                                                                                                                                               

Makaleler

Dünya Görüşü Öğretisi  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1, Nisan 2012.

Dildeki Dünya Görüşü  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 2, Ekim 2012.

Sokrates’in Entelektüalist Ahlakı  Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 4, Ekim 2013.

Modern Dönemde Din Bilim İlişkisi  Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, Sayı: 6, Ekim 2015.

Whitehead Felsefesinde Din Bilim İlişkisiİlahiyat Araştırmaları Dergisi, Sayı: 4, Aralık 2015.

Dinin Anlaşılmasında Kültürel Etki, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 10, Ekim 2016.

 

Bildiriler

“Dil ve Dünya Görüşü”, “Felsefe, Edebiyat ve Değerler Sempozyumu”, 1-2-3 Kasım 2012, Kahramanmaraş.

“Sokrates’te ‘Kendini Tanı’ Buyruğunun Ahlâkî Statüsü”, 3. Ilgaz Felsefe Günleri Sempozyumu, 4-6 Ekim 2013, Çankırı.

“Metaphysics as Theology: That God is the First Principle”, 1st International Workshop on Aristotelianism: Metaphysics of Aristotle, Ankara: Social Sciences University of Ankara, 3 September 2016.

 “Eğitimin Platoncu Temelleri ve Platoncu Eğitim Anlayışının Eleştirisi” (İ. Altuner ile), Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 10 Aralık 2016.

 

“Whitehead’de Eğitimin Genel Amaçları ve Üniversitelerin İşlevi” (İ. Altuner ile), Uluslararası Aile İçi Eğitim Çalıştayı, Iğdır: Iğdır Üniversitesi, 10 Aralık 2016.

 

Diğer Makaleler

“Millet-i Âliye”, Diyanet Aylık Dergi, Ekim 2009.

“Din ve Gelenek”, Diyanet Aylık Dergi, Kasım 2010.

 

Kitaplar

 İbn Rüşd, Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı (İlyas Altuner & H. Kaya ile), İstanbul: Klasik Yayınları (Yayın Aşamasında).

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” Ortaöğretim 9-10-11, Meram Yayınları, Kenan Demirtaş’la birlikte

“Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” İlköğretim 4-5-6-7-8, MEB Yayınları, Komisyon Üyesi

 

Çeviriler 

Antâkî & İsfizârî, "Tanrının İnayeti Bağlamında Evrenin Ebedîliği" (İ. Altuner ile), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 6, 2015.

İbn Rüşd, "Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.29-31" (İ. Altuner & H. Kaya ile), Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7, 2015.

İbn Rüşd, "Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Lambda Kitabı, Giriş" (İ. Altuner ile), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 3 & 4, 2014.

 İbn Rüşd, "Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Büyük Alfa Kitabı, C.1-10" (İ. Altuner & H. Kaya ile), Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2, 2013.

 

 

Son İki Yılda Verdiği Dersler

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 
 

2014-2015 Öğretim Yılı Lisans

Güz

Din Felsefesi I

 

Mantık

 

Karşılaştırmalı Dinler

 

İlkbahar

Din Felsefesi II

 

Dinler Tarihi

 

Din sosyolojisi

 

2014-2015 Öğretim Yılı

Yüksek Lisans

  Güz

Felsefenin Temel Problemleri

 

Çağdaş Felsefe Akımları

 

Ahlak Felsefesi

 

  İlkbahar

Metafizik

 

Filozofların Tanrı Anlayışı

 

Din Felsefesinin Temel Problemleri

 

 

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

 
 

2015-2016 Öğretim Yılı Lisans

Güz

Din Felsefesi I

 

Karşılaştırmalı Dinler

 

Yeniçağ Felsefesi

 

İlkbahar

Din Felsefesi II

 

Dinler Tarihi

 

Din Sosyolojisi

 

2015-2016 Öğretim Yılı Yüksek Lisans

  Güz

Felsefenin Temel Problemleri

 

Çağdaş Felsefe Akımları

 

Değer Felsefesi

 

  İlkbahar

Ortaçağ Batı Felsefesi

 

Akademik Çalışmalarda Yöntem

 

Din Felsefesinin Temel Problemleri

 

Etkinlikler
1421849544.gif
 Copyright 2011 © Gümüşhane Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı     E-Posta: ilahiyat@gumushane.edu.tr Tel: 0 456 233 10 90 Fax: 0 456 233 10 90