İlahiyat Fakültesi

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü

Telefon: 0456 233 10 00

Fax: 0456 233 77 97

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Ömer Taş İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü otas@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Hamza Aktaş İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü haktas@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Fettahoğlu İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı sfettahoglu@gumushane.edu.tr 6361
Dr. Öğr. Üyesi Hamza Aktaş İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü Anabilim Dalı haktas@gumushane.edu.tr 6384