İlahiyat Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığı’nın 27.05.2010 tarih ve 8867 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek-30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 07.06.2010 tarihinde açılması karara bağlanmış, 01.07.2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/561 sayılı kararla açılmıştır.

Fakültemiz bünyesinde, Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları bölümleri bulunmaktadır. Bunlardan Temel İslâm Bilimleri Bölümü’nde 19 öğretim üyesi, 3 öğretim görevlisi ve 1 araştırma görevlisi; Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü’nde, 5 öğretim üyesi; İslâm Tarihi ve Sanatları Bölümü’nde 2 öğretim üyesi olmak üzere toplam 30 akademik personel görev yapmaktadır.

2011-2012 Eğitim ve Öğretim yılında 4 yıllık lisans düzeyinde I. öğretim programında 80, II. öğretim programında da 80 olmak üzere toplam 160 öğrenci almıştır. 2012-2013 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren ise Zorunlu Hazırlık Sınıflı İlahiyat Fakültesi programına göre aynı sayılarda öğrenci kabul edecektir.

Fakültemizin Hazırlık Sınıfı Olmayan Programı'nın eğitim-öğretim dili Türkçedir. Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan programında ise müfredatın % 30 Arapça okutulacaktır. Din bilimleri alanında öğrencilere temel kaynaklara ulaşabilme, kullanabilme ve bunlar ışığı altında günümüz problemlerini yorumlayabilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.  

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vâiz, vâize, Kur’ân Kursu öğreticisi, imâm, müezzin; Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda da Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmeni olabilmektedirler. Bunların yanında lisansüstü eğitim yaparak İlahiyat fakültelerinde yahut ilgili alanlarda öğretim elemanı olma imkânları da vardır.  

broşür türkçe