Akademik Araştırmalar Dergisi


Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 

                                                                                                                                                                           

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi


Bilimname Dergisi


Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi


Dini Araştırmalar Dört Aylık Bilimsel Dergi


Diyanet İlmî Dergi


Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


E-Makalat Mezhep Araştırmaları Dergisi


Ekev Akademi Dergisi


Felsefe Dünyası


Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Hadis Tetkikleri Dergisi


Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


İslam Araştırmaları Dergisi (İsam)


İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi


İslamî Araştırmalar Dergisi


İslamî İlimler Dergisi


İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


İstem, İslam, San’at, Tarih, Edebiyat Ve Musikisi Dergisi


Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Kelam Araştırmaları Dergisi


Marife Bilimsel Birikim Dergisi


Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Milel Ve Nihal İnanç, Kültür Ve Mitoloji Dergisi


Muhafazakâr Düşünce Dergisi

 

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi


Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Tasavvuf İlmi Ve Akademik Araştırma Dergisi


Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi


Usûl İslam Araştırmaları Dergisi