Sevgili öğrencilerimiz, bahar dönemi ara sınav ve yarıyıl sonu sınavları ile ilgili Üniversitemizin aldığı karar gereği, ara sınavlar 27 Nisan tarihine kadar öğretim elemanları tarafından sınav içeriği (ödev, proje, sunum vb.) Ders Bilgi Sistemi üzerinden öğrencilere duyurulacak, öğrenciler de ara sınavlar için 4 Mayıs tarihine kadar, sınav belgelerini sisteme yükleyecekler. Yarıyıl sonu sınavları ise 30 Mayıs-13 Haziran tarihleri arasında aynı şekilde Ders Bilgi Sistemi üzerinden (ödev, proje, sunum vb.) belge yüklenerek yapılacaktır. Herhangi bir sebeple ara sınav veya yarıyıl sonu sınavına giremeyen veya sınav belgelerini yüklerken teknik sorun yaşayan öğrencilere ara sınav için mazeret sınavı 25-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak, yarıyıl sonu sınavına katılamayanlar için ise, bütünleme sınavı yapılacağı kararı alınmıştır.