Dr. Öğr. Üyesi Berat Sarıkaya
Dekan Yardımcısı
beratsarikaya@gumushane.edu.tr 6292
Kişisel Sayfa