Doç. Dr. Ali Kuzudişli
Dekan, Dekan Vekili
akuzudisli@gumushane.edu.tr 6519
Kişisel Sayfa