Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, Fakültemizin dâvetlisi olarak 24.02.2020 Pazartesi günü Fakültemiz Konferans Salonu’nda “Kur’ânî ve Nebevî Bir Terim: İstikamet” başlıklı konuşma yaptı.

Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay konuşmasına Hz Ömer ve İbn Receb el-Hanbelî gibi alimlerin istikamet anlayışını dinleyicilere aktararak başladı. Kur’ân-ı Kerimde ilk zikredildiği Fatiha Sûresinde “Allah’ım bizi dosdoğru yola ilet” duasıyla konuşmasına devam eden Doç. Dr. Kutlay dosdoğru yolun Allah’ın nimet verdiklerinin yolu; yani Nisa suresinin 69. âyetinde işaret edildiği üzere nebiler, sıddîkler (sadakatin-samimiyetin bayraktarları), şehidler (hakikat için kendini feda edenler veya hakikate şâhid olanlar) ve sâlihlerin yolu olduğunu söyledi. Dolayısıyla Allah’ın yolunu, yani istikameti bu dört grup insanın yolunda aramak gerektiğini vurgulayarak Peygamberlerden sonra takip edilecek kişilerin sıddîkler, şehidler ve sâlihler olduğunu ifade etti.

İSTİKAMETİN ÖNEMİ

Ayet-i Kerimelerden ve hadis-i şeriflerden istikametin ehemmiyetine işaret eden pasajları açıklayarak konuşmasına devam eden Doç. Dr. Kutlay “Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!” (Hûd, 11/112)  Ayetine işaret eden “Beni, Hûd Sûresi İhtiyarlattı.” (Tirmizî, Sünen, Tefsîr, 56/6) hadisini zikrederek istikamet üzere devam etmenin ne kadar zor olduğuna dikkat çekti.

Devamında istikamet üzere olmanın mükâfatlarına da temas eden Doç. Dr. Kutlay “Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.” (Ahkaf 46/13-14) ayetini ve bu hususla alakalı diğer ayet ve hadis-i şerifleri zikrederek istikamet üzere olanların elde edecekleri kazançları açıkladı.

İSTİKAMETTEN SAPMA SEBEPLERİ

Doç. Dr. Kutlay istikametten sapmaya sebepler olarak; İnkarcılık, yersiz şüphecilik, nakille desteklenmeyen akılcılık, ırkçılık, bölgecilik, bölücülük, feminizm, deizm, bidatçilik ve hurafecilik gibi dinde yeri olmayan aşırılık içeren akımlara dikkat çekti.  Örnek olarak da; inançta, ibadetlerde, aile hayatında, ticaret hayatında, yönetimde ve ahlakta sapmalar hususunda güncel bazı problemleri zikrederek konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı oldu.

İlim ve amelde yakalanacak kıvama yaptığı vurgudan sonra istikametten sapmamak için duanın önemine işaret eden Doç. Dr. Kutlay,  Kuran-ı Kerim ve Hadis-i şeriflerden örnek dualar zikretti.

Konferansın konusunu bu ana çerçeve etrafında çizen Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay, konuşmasını son asırda yaşamış ve topluma örneklik yapmış olan ilim ve gönül insanlarından yaptığı alıntılarla süsleyerek ulemanın ve ilmi emanetin önemine işaret etti.

Toplumun irşadı hususunda İlahiyat ve Diyanet camiasının önemine de vurgu yapan Doç. Dr. Kutlay yanlış bilgi kaynaklarına itibar edilmemesi gerektiğini söyleyip Hasan Basrî’nin “Rabbim! bizlere rızık olarak istikamet ver” duasıyla konuşmasını tamamladı.