İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Yaşaroğlu İslam Tarihi Anabilim Dalı hasanyasaroglu@gumushane.edu.tr 6332
Arş. Gör. Olcay Kocatürk Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı olcaykocaturk@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ferdi Kiremitçi Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı fkiremitci@gumushane.edu.tr 6310
Arş. Gör. Adem Çetin Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı adem.cetin@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Muhammed Sarı Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı muhammedsari@gumushane.edu.tr 6408