İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri Bölümü

  • Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
  • Hadis Anabilim Dalı
  • Kelam Anabilim Dalı
  • Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
  • Tasavvuf Anabilim Dalı
  • Tefsir Anabilim Dalı
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı
  • İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Arş. Gör. Hatice Kübra Özdemir Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı kubraozdemir@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab Gözün Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı abdulvehhab.gozun@gumushane.edu.tr 6420
Arş. Gör. Zeynep Şimşek Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı zeynepsimsek@gumushane.edu.tr 6407
Öğr. Gör. Yavuz Gönan Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı yavuzgonan@gumushane.edu.tr 6349
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı fikriguney@gumushane.edu.tr 6303
Arş. Gör. Muhammet Berat Can Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı mberatcan@gumushane.edu.tr 6409
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Fettahoğlu Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı yesimkurt@gumushane.edu.tr 6385
Alam Khan Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı alamiiu09@gumushane.edu.tr
Alı Abdelwahed Abdelhameed Mohamed Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı aaabdelhameed@gumushane.edu.tr
Islam Ahmed Gad Saleh Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı islamgad@gumushane.edu.tr
Adel Eldesoky Abdelhannan Shatlh Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı adelshatlh@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Ali Kuzudişli Hadis Anabilim Dalı akuzudisli@gumushane.edu.tr 6537
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab Gözün Hadis Anabilim Dalı abdulvehhab.gozun@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Ali Fuat Futsi Hadis Anabilim Dalı fuatfutsi@gumushane.edu.tr 6314
Zelal Saada Hadis Anabilim Dalı zelalsaada@gumushane.edu.tr 6388
Arş. Gör. Aynur Atar Kelam Anabilim Dalı aynuratar@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Berat Sarıkaya Kelam Anabilim Dalı beratsarikaya@gumushane.edu.tr 6442
Arş. Gör. Ahmet Vural Tasavvuf Anabilim Dalı avural@gumushane.edu.tr 6278
Arş. Gör. Furkan Ustakurt Tasavvuf Anabilim Dalı furkan.ustakurt@gumushane.edu.tr 6316
Prof. Dr. Selami Şimşek Tasavvuf Anabilim Dalı selamisimsek@gumushane.edu.tr 6368
Arş. Gör. Ubeytullah Altuntaş Tefsir Anabilim Dalı altuntas@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Ayşe Aytekin Tefsir Anabilim Dalı ayseaytekin@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Abdurrahman Altuntaş Tefsir Anabilim Dalı abdaltuntas@gumushane.edu.tr 6287
Doç. Dr. Mustafa Kayhan Tefsir Anabilim Dalı mustafakayhan@gumushane.edu.tr 6466
Arş. Gör. Rüveyda Yıldız İslam Hukuku Anabilim Dalı
Doç. Dr. Fetullah Yılmaz İslam Hukuku Anabilim Dalı fyilmaz@gumushane.edu.tr 6398
Dr. Öğr. Üyesi Yılmaz Fidan İslam Hukuku Anabilim Dalı yfidan@gumushane.edu.tr 6441
Arş. Gör. Hüseyin Altıntaş İslam Hukuku Anabilim Dalı huseyinaltintas@gumushane.edu.tr 6400
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı maydin@gumushane.edu.tr
Arş. Gör. Tahir Karaman İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı tahirkaraman@gumushane.edu.tr 6275
Arş. Gör. Mustafa Bal İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı mbal@gumushane.edu.tr 6404