Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması
Özlük Dosyası İade Alt Süreci İş Akış Şeması
Öğretim Yardımcıları Görev Süresi Uzatımı Alt Süreç İş Akış Şeması
Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreç İş Akış Şeması
Öğrenci Kayıt Dondurma İş Akış Şeması
Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci İş Akış Şeması
Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması
Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması
Muayene Komisyonu Alt Süreç İş Akış Şeması
Pazarlık Usulü İle Mal ve Hizmet Alımı İş Akış Şeması
Mazeret İzni İş Akış Şeması
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması
Mal Bildirimi İş Akış Şeması
Kıdem Terfileri Alt Süreç İş Akış Şeması
İşe Başlamada ve İşten Ayrılmada Yapılacak İşlemler İş Akış Şeması
İşe Başlamada Gerekli İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması
Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması
Giriş,Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması
Personel Maaş İşlemleri İş Akış Şeması
Personel Kimlik Kartının Çıkarılması Alt Süreç İş Akış Şeması
Personel Sicil ve Disiplin İşlemleri İş Akış Şeması
Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması
Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması
Senelik İzin Alma İş Akış Şeması
Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması
Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması
Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
Stratejik Planın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması
Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması
Taşınırların Kaydı Alt Süreci İş Akış Şeması
Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması
Yurtdışı İzin Onayı Alt Süreç İş Akış Şeması
Dekanlığa Vekalet Alt Süreci İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 35. Maddesi İle Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 39. Maddesi İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması-dönüştürüldü
2547 Sayılı Kanunun 40-a Maddesi İle Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 40-b Maddesi İle Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
Açık İhale Usulü İş Akış Şeması
Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması
Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması
Anabilim Dalı Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreç İş Akış Şeması-dönüştürüldü
Araştırma Görevlisi ve Uzman Atama Alt Süreç İş Akış Şeması
Arşiv İş Akış Şeması
Ayniyat Sarf Malzemesi İş Akış Şeması
Bitirme Çalışması Alt Süreci İş Akış Şeması
Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması
Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması
Dekan-Fakülte Sekreteri Onay İş Akış Şeması
2547 Sayılı Kanunun 13-b-4 Maddesi İle Ders Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması
Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreç İş Akış Şeması
Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması
Ders Telafisi Alt Süreç İş Akış Şeması
DMO Alımları İş Akış Şeması
Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması
Doktor Öğretim Üyesi Atama Alt Süreç İş Akış Şeması
Ek Mesai İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması
2547 sayılı kanunun 31. maddesi ile gorevlendirme alt süreç iş akış şeması
F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması
Fakülte Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması
Fakülte Sekreterine Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması
Fakülte Yönetim Kuruluna Doçent Temsilci Üye Seçimi Alt Süreç İş Akış Şeması
Fakülte Yönetim Kuruluna Profesör Temsilci Üye Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması
Gelen Evrak İş Akış Şeması
Giden Evrak İş Akış Şeması