İlahiyat Fakültemiz Millî Eğitim Bakanlığı’nın 27.05.2010 tarih ve 8867 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun Ek-30. maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 07.06.2010 tarihinde açılması karara bağlanmış, 01.07.2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/561 sayılı kararla açılmıştır.

Fakültemiz bünyesinde, Temel İslâm Bilimleri, Felsefe ve Din Bilimleri, İslâm Tarihi ve Sanatları bölümleri bulunmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 18 öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 20 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 44 akademik personel görev yapmaktadır.

Fakültemizin İlahiyat programında Hazırlık Sınıfı zorunludur. Lisans derslerinin %30’unun dili Arapçadır.  

Fakültemizden mezun olan öğrenciler, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatlarında müftü, müftü yardımcısı, vâiz, vâize, Kur’ân Kursu öğreticisi, imâm, müezzin; Millî Eğitim Bakanlığı bünyesindeki ilk ve orta dereceli okullarda da Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi veya Meslek Dersleri öğretmeni olabilmektedirler. Bunların yanında lisansüstü eğitim yaparak İlahiyat fakültelerinde yahut ilgili alanlarda öğretim elemanı olma imkânları da vardır. 

Fakültemiz tanıtım videosu için tıklayınız.