DEKAN
DEKAN YARDIMCISI
BÖLÜM BAŞKANI
ANABİLİM DALI BAŞKANI
FAKÜLTE SEKRETERİ
DEKAN SEKRETERİ
BÖLÜM SEKRETERİ
YAZI İŞLERİ SORUMLUSU ve MEMURU
PERSONEL İŞLERİ MEMURU
MEMUR
BİLGİSAYAR İŞLETMENİ
TAŞINIR KAYIT ve KONTROL YETKİLİSİ
MUTEMET