Fakültemiz, bünyesinde barındırdığı alanlarda ürettiği bilgi ve değerleri millî ve milletlerarası sahaya taşıyan ve o düzeyde paylaşan, klâsik ve muasır bilgi ve düşüncelerle donatılmış olarak yetiştirdiği ilahiyatçılar, din eğitimcileri ve olgun din görevlileri örnek gösterilen, grup çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip, ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili mes’elelerini çözmeye yönelik çalışmalar yapan, evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli olarak kendisini yenileyen ve mensubu olmaktan onur duyan mümtaz bir fakülte olmayı kendisine vizyon seçmiştir.