1.    Adnan Menderes Üniversite Kütüphanesi

2.    Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi

3.    Anadolu Üniversitesi Kütüphanesi

4.    Ankara Üniversitesi Kütüphanesi

5.    Bahçeşehir Üniversitesi Kütüphanesi

6.    Balıkesir Üniversitesi Kütüphanesi

7.    Başkent Üniversitesi Kütüphanesi

8.    Beykent Üniversitesi Kütüphanesi

9.    Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi

10.  Bogazici Üniversitesi Kütüphanesi

11.  The British Council Library

12.  Cumhuriyet Üniversitesi Kütüphanesi

13.  Çukurova Üniversitesi Kütüphanesi

14.  Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphanesi

15.  Doğuş Üniversitesi Kütüphanesi

16.  Dokuz Eylül Üniversitesi Kütüphanesi

17.  DPT Kütüphanesi

18.  Ege Üniversitesi Kütüphanesi

19.  Fırat Üniversitesi Kütüphanesi

20.  Galatasaray Universitesi Kütüphanesi

21.  Gazi Üniversitesi Kütüphanesi

22.  Gebze YTE Kütüphanesi

23.  Girne Amerikan Üniversitesi Kütüphanesi

24.  Hacettepe Üniversitesi Kütüphanesi

25.  Harran Üniversitesi Kütüphanesi

26.  Işık Üniversitesi Kütüphanesi

27.  İnönü Üniversitesi Kütüphanesi

28.  İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi

29.  İstanbul Teknik Üniversitesi Kütüphanesi

30.  İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi

31.  İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

32.  Kadir Has Üniversitesi Kütüphanesi

33.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Kütüphanesi 

34.  Karadeniz TeknikÜniversitesi Kütüphanesi

35.  Kocaeli Üniversitesi Kütüphanesi

36.  Koc University Library 

37.  Lefke Üniversitesi Kütüphanesi

38.  Marmara Üniversitesi Kütüphanesi

39.  Mersin Üniversitesi Kütüphanesi

40.  Milli Kütüphane

41.  Mimar Sinan Üniversitesi Kütüphanesi

42.  Muğla Üniversitesi Kütüphanesi

43.  Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kütüphanesi

44.  ODTÜ Kütüphanesi

45.  Pamukkale Üniversitesi Kütüphanesi

46.  Polatlı Halk Kütüphanesi

47.  Sabancı Üniversitesi Kütüphanesi

48.  Sakarya Üniversitesi Kütüphanesi

49.  Selçuk Üniversitesi Kütüphanesi

50.  Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphanesi

51.  TED Ankara Koleji Kütüphanesi

52.  Trakya Üniversitesi Kütüphanesi

53.  TUBİTAK - ULAKBIM

54.  Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 

55.  Türkiye Bankalar Birliği Kütüphanesi

56.  Uludağ Üniversitesi Kütüphanesi

57.  Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesi

58.  Yıldız Teknik Üniversitesi Kütüphanesi

59.  Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kütüphanesi

60.  Yazma Eser Kütüphaneleri I

61.  Yazma Eser Kütüphaneleri II

62.  Suudi Arabistan (Mektebetü’l-Melik Fehd)

63.  Suudi Arabistan (Merkezü’l-Melik Faysal)

64.  Suudi Arabistan (Mektebetü Câmiati’l-Melik Süûd)

65.  Birleşik Arap Emirlikleri (Dâru’l-Kütübi’l-Vataniyye)

66.  Birleşik Arap Emirlikleri (Câmiatü’l-İmârât)

67.  Irak (Dâru’l-Kütübi ve’l-Vesâikı’l-Irâkıyye)

68.  Kuveyt (Yazma Eserler)

69.  Mısır (Mektebetü’l-İskenderiyye - The Library of Alexandria):

70.  Mısır (Yazma Eserler)

71. TDV İSAM