Fakültemiz, başta İslâmî ilimler olmak üzere, din, felsefe, edebiyat ve sanat alanlarında özgün ve objektif araştırmalar yaparak millî ve milletlerarası düzeyde bilgi üretimi ve aktarımı sağlamayı, örgün ve yaygın din eğitimi ile dinî-moral hizmetlere yönelik olarak, toplumdaki inanç farklılıklarını ve mesleğini dikkate alan bir yaklaşımla, devletini, milletini seven, toplum ve insanlık için iyi ve güzel işler yapma idealini özümsemiş, sistematik, tutarlı ve eleştirel düşünebilen, insanlara hoşgörü, sevgi, saygı ve empati ile yaklaşabilen, ahlâkî değerlerle donanımlı, inançlı, bilgili, aydın ve meslekî açıdan yetkin ilahiyatçılar yetiştirmeyi görev edinmiştir.