02.08.2021 tarihli Senato Kurulu'nda öğrencilerimizi de yakından ilgilendiren aşağıdaki kararlar alınmıştır. Gecikmeksizin bir an önce aşı olmaları konusunda öğrencilerimizden duyarlılık bekleriz.

 


 Üniversitemizin akademik ve idari personelleri ile öğrencileri aşılama konusunda teşvik edilecek ve aşı olmayanlardan haftada 2 kez PCR testi istenecektir.
 COVID-19 aşısının 2. dozunu en az 15 gün önce olan veya en çok 72 saat öncesine ait PCR testi negatif olan öğretim elemanları ve öğrenciler derslerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze yapabilecektir.
 Üniversitemizin yerleşkesindeki tüm binalara HES kodu ve COVID-19 aşı kartı ile girişler yapılacaktır. 
 Üniversitemizin kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları zorunlu olacaktır.
 İlgili birimler ile öğretim elemanları tarafından derslik ve laboratuvarlarda camların açık tutulması, dersliklerin havalandırması konusunda hassasiyet gösterilecek ve ders (teorik veya uygulama) süreleri 30 dakikadan az olmayacak şekilde sınırlandırılıp ara verilerek yapılacaktır.
 Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi, derslik ve laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasiteye dikkat edilerek öğrenciler gruplara bölünecektir.
 Dersini konuşarak yürüten öğretim elemanları ihtiyaç duyması halinde maske yerine siperlik kullanabilecektir.
 Dersleri (teorik ve uygulama) ara sınav, mazeret sınavı, final sınavı, bütünleme ve mezuniyet sınavları yüz yüze gerçekleştirilecektir.
 Üniversitenin ilgili birimleri tarafından web sayfaları, e-posta vb. iletişim araçları ile “COVID-19 Salgını” döneminde kampüs yaşamına uyum koşulları” konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.
 

9. Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı Akademik Takviminin güncellenmesi hususu görüşüldü.
Üniversitemiz 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik takvimi COVID-19 Salgını vakalarının artması ve ÖSYM tarafından üniversitelere ek yerleştirme programının uygulamaya konulması sebebi ile derslerin başlangıç tarihi olarak belirlenen 4 Ekim tarihine göre yeniden güncellenerek kabul edilmesinin uygun olduğuna, gereğinin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yerine getirilmesine oy birliği ile karara verildi.

 

10. Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2021-2022 eğitim-öğretim yılı akademik takviminin güncellenmesi hususu görüşüldü.

Üniversitemiz 2021-20211 Eğitim-öğretim yılı Lisansüstü Eğitim Enstitüsü akademik takvimi derslerin başlangıç tarihi 4 Ekim tarihi olacak şekilde güncellenerek kabul edilmesinin uygun olduğuna, gereğinin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından yerine getirilmesine oy birliği ile karar verildi.

(Güncellenmiş Akademik Takvim için Üniversitemiz WEB sayfasına bkz.)