1- Akademik Personel Takdir- Teşekkür Sistemi İş Akış Süreci
• Takvim yılı sona erdikten itibaren, takip eden 4 ay içersinde bir önceki takvim yılında Dekanlık tarafından aşağıdaki hususlardaki kriterlerden birini sağlayan akademik personele teşekkür, ikisini birlikte sağlayana takdir belgesi verilir.
2- Değerlendirme Kriterleri
 İlgili dönemde Akademik Teşvik Ödeneğinden yaralanmış olmak ve bir yıl içerisinde 15 veya daha fazla bilimsel dergilerde atıf almış olmak.
 TÜBİTAK tarafından kabul edilen bir projede yer almak(Bunun yerine başarıyla tamamlanan BAP Projesinde yer almak da geçerlidir) ve ilgili dönemde Akademik Teşvik Ödeneği Yönergesine uygun en az bir yayını olmak.
 Üç yıl üst üste teşekkür belgesi alan personele 4. Yıl teşekkür belgesi şartlarını sağlaması durumunda, takdir belgesi verilir.