ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI BİLGİLENDİRME YAZISI Bilindiği gibi her yıl ocak ayının ikinci haftası ülkemizde ‘’Enerji Verimliliği Haftası’’ etkinlikleri düzenlenerek enerjide verimliliğe dikkat çekilmektedir. Enerji verimliliği, binalarda yaşam standardı ve hizmet kalitesinin, endüstriyel işletmelerde ise üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılması olarak tarif edilmektedir. Bu bağlamda enerji tasarrufu ve verimliliği, ülkemizin dışa bağımlılık risklerinin azaltılması, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı mücadelede etkinliğin arttırılmasında oldukça önemlidir. Ülkemizde enerji tasarrufu ve verimliliğini sağlamak üzere 7 Aralık 2019 da Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı İzleme ve Yönlendirme Kurulu kurulmuştur. Kurul, UEVEP (Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı) çerçevesinde stratejik kararlar almış ve uygulamıştır. Bu kararlar neticesinde 2019 yılı kümülatif olarak enerji verimliliğine toplamda 960 milyon ABD Doları parasal karşılığı olan 2.744 ktep enerji tasarrufu sağlanmıştır. Enerji Tasarrufu ve Verimliliği ile ilgili çalışmalara ve istatistiksel bilgilere aşağıdaki linkten ulaşılabilir. https://enerji.gov.tr/enerji-verimliligi https://enerjidrive.enerji.gov.tr/indir/3229df854bc14829b8a1d4e1d88f2476 https://aklinlaverimliyasa.com/