İlahiyat Fakültesi

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü

Bölüm Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Gülmez

  • Türk Din Musikisi Anabilim Dalı
  • Türk İslam Edebiyatı Anabilim Dalı
  • Türk İslam Sanatları Tarihi Anabilim Dalı
  • İslam Tarihi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Öğr. Gör. İsmail Aras Türk Din Musikisi Anabilim Dalı ismailaras@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6378
Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Gülmez İslam Tarihi Anabilim Dalı abdurrahman.gulmez@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6297