İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Temel İslam Bilimleri Bölümü

Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Abdurrahman Altuntaş

  • Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı
  • Hadis Anabilim Dalı
  • Kelam Anabilim Dalı
  • Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
  • Tasavvuf Anabilim Dalı
  • Tefsir Anabilim Dalı
  • İslam Hukuku Anabilim Dalı
  • İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Adel Eldesoky Abdelhannan Shatlh Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı adelshatlh@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6381
Islam Ahmed Gad Saleh Islam Ahmed Gad Saleh Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı islamgad@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6343
Prof. Dr. Ali Kuzudişli Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı akuzudisli@gumushane.edu.tr 0456 233 10 00
Alı Abdelwahed Abdelhameed Mohamed Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı aaabdelhameed@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6450
Dr. Öğr. Üyesi Yeşim Fettahoğlu Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı yesimkurt@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6335
Arş. Gör. Zeynep Şimşek Bingöl Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı zeynepsimsek@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6420
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Gönan Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı yavuzgonan@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6349
Dr. Öğr. Üyesi Fikri Güney Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı fikriguney@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6303
Mohamad Alahmad Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalı mohamadalahmad@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6385
Dr. Öğr. Üyesi Abdulvehhab Gözün Hadis Anabilim Dalı abdulvehhab.gozun@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6438
Arş. Gör. Ali Fuat Futsi Hadis Anabilim Dalı fuatfutsi@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6278
Dr. Öğr. Üyesi Alam Khan Hadis Anabilim Dalı alamiiu09@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6432
Dr. Öğr. Üyesi Zelal Saada Hadis Anabilim Dalı zelalsaada@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6388
Prof. Dr. Ali Kuzudişli Hadis Anabilim Dalı akuzudisli@gumushane.edu.tr 0456 233 10 00
Arş. Gör. Aynur Atar Aksoy Kelam Anabilim Dalı aynuratar@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6268
Doç. Dr. Berat Sarıkaya Kelam Anabilim Dalı beratsarikaya@gumushane.edu.tr 6519
Öğr. Gör. İsmail Demiral Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı ismaildemiral@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6283
Arş. Gör. Furkan Ustakurt Tasavvuf Anabilim Dalı furkan.ustakurt@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6429
Prof. Dr. Selami Şimşek Tasavvuf Anabilim Dalı selamisimsek@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6368
Arş. Gör. Ayşe Aytekin Tefsir Anabilim Dalı ayseaytekin@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6310
Arş. Gör. Ubeytullah Altuntaş Tefsir Anabilim Dalı altuntas@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6275
Doç. Dr. Mustafa Kayhan Tefsir Anabilim Dalı mustafakayhan@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6466
Doç. Dr. Abdurrahman Altuntaş Tefsir Anabilim Dalı abdaltuntas@gumushane.edu.tr 6287
Doç. Dr. Fetullah Yılmaz İslam Hukuku Anabilim Dalı fyilmaz@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6398
Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Gönan İslam Hukuku Anabilim Dalı yavuzgonan@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6349
Arş. Gör. Hüseyin Altıntaş İslam Hukuku Anabilim Dalı huseyinaltintas@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6400
Arş. Gör. Mustafa Bal İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı mbal@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6404
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Aydın İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı maydin@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6417
Arş. Gör. Tahir Karaman İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı tahirkaraman@gumushane.edu.tr 0456 233 1000 - 6428